geenopvolger.nl
  geenopvolger.nl is een initiatief van De Weel Participaties BV
 


profielen

Profiel 2008155
De onderneming bestaat uit een webshop, die actief is op de markt van BtoC als BtoB. Het betreft de verkoop van duurzame industriële producten ter afbakening van terreinen en gebieden...

Profiel 2008156
Onderneming in woningbouwsysteem die op een sociaal verantwoorde wijze inspeelt op de veranderende behoefte aan eigentijdse woningen tegen zeer aantrekkelijke prijzen...


Heeft u interesse of wenst u nadere informatie omtrent bovenstaande profielen dan verzoeken wij u een e-mail te sturen aan info@geenopvolger.nl. We verzoeken u uw naam, NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Tevens uw vraag of opmerking.
U krijgt in de regel binnen twee werkdagen bericht.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Uw team van geenopvolger.nl

 

 

 


   
  Copyright © 2010 Designed by Move2web   disclaimer