geenopvolger.nl
  geenopvolger.nl is een initiatief van De Weel Participaties BV
 


Nieuws

Helft laat geld liggen bij beëindiging bedrijf door niet te verkopen

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en Hogeschool Utrecht naar bedrijfsoverdracht, blijkt dat slechts een op de vier ondernemers zijn bedrijf beëindigt door te verkopen. De rest stopt er gewoon mee en laat dus mogelijk geld liggen.

Lex van Teeffelen en zijn team van Hogeschool Utrecht vergeleken 95 gestaakte en 130 verkochte ondernemingen. De gestaakte bedrijven waren allen ouder dan 5 jaar en hadden hun startersproblemen overwonnen.
Uit het onderzoek blijkt dat slechts een op de vier ondernemers zijn bedrijf beëindigt door het van de hand te doen. Slechts 10% van de stakers probeert daadwerkelijk zijn bedrijf te verkopen.

Kwetsbaar
Tweederde van de stakers is tussen de 45-64 jaar. Deze groep ondernemers is extra kwetsbaar bij bedrijfsbeëindiging: ondanks een soms hoog opleidingsniveau is 56% van hen vervolgens werkeloos. Dit tegen slechts 6% bij stakers van 20-44 jaar.

Misvatting
De keuze voor staken boven verkoop kan de snelheid en het relatieve gemak zijn. Staken gaat sneller dan overdragen. Van Teeffelen denkt daarnaast dat ondernemers zich de waarde van hun bedrijf niet realiseren. Ze denken mogelijk dat een bedrijf met weinig of geen personeel niet te verkopen is. Een misvatting: de waarde van een bedrijf zit behalve in personeel vooral ook in klanten, contracten en locatie. De helft van de ondernemingen met een klantenkring en voldoende omzet is verkoopbaar. In dit kader kan zelfs een ZZP´er nog geld krijgen voor zijn bedrijf.

Themadag Bedrijfsoverdracht en de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel registreert in het Handelsregister elke onderneming die zich in Nederland vestigt, op dit moment ruim 1,7 miljoen. Bedrijfsoverdracht en overname is een belangrijk aandachtsgebied voor de Kamer van Koophandel. Met onder meer voorlichting en het (gratis) overdrachtspakket biedt zij ondersteuning aan ondernemers die een bedrijf willen kopen, verkopen of beëindigen. De jaarlijkse themadag Bedrijfsoverdracht vindt dit jaar plaats op 19 mei a.s. Op www.kvk.nl/waarde staat meer informatie over de themadag.

bron:www.kvk.nl

Downloaden rapport
U kunt hieronder het volledige rapport downloaden.

eindrapportpdf
bron:Lex van Teeffelen
Themaleider Organisatie, Procesanalyse Implementatie
Onderzoeksleider Bedrijfsopvolging
Faculteit Economie Management
Hogeschool Utrecht

Archief

   
  Copyright © 2010 Designed by Move2web   disclaimer