geenopvolger.nl
  geenopvolger.nl is een initiatief van De Weel Participaties BV
 


geenopvolger.nl


Veel ondernemers bereiken nu een leeftijd waarbij ze ook van een andere kant van het leven willen genieten en niet de juiste of geen opvolger hebben.
Wij hebben ons ten doel gesteld om bedrijven over te nemen en/ of in bedrijven te willen participeren die vooral in een niche actief zijn en daarin ook een goede positie (willen) bekleden. Natuurlijk is het juist geen probleem, maar een uitdaging, als er bijvoorbeeld een herstructurering nodig is om groeistrategie te ontwikkelen en te implementeren.

Het winnen en behouden van uw vertrouwen staat in ons handelen op de voorgrond.
Maar…de waarheid kan ook hard zijn.

 

 

 


   
  Copyright © 2010 Designed by Move2web   disclaimer